Stig Björne: Vad är golf och hur uppstod sporten?

Golfens ursprung

Golf är idag en folksport som handlar om att slå en liten boll med en uppsättning klubbor från en utslagsplats kallad ”tee” till och ner i ett hål genom ett antal på varandra följande slag. Spelet sker enligt bitvis komplicerade regler. Hålet är beläget på en särskilt preparerad gräsyta kallad ”green”. Golf utövas både individuellt och i lag.

Golf anses vara en skotsk uppfinning, men det kan vara en myt. Spelet omnämns bland annat i två lagar från 1400-talet. Lagarna förbjuder nämligen att folk spelar något som kallades ”gowf”. Forskare hävdar dock att det hänvisar till ett annat spel som påminner om landhockey. Det gick ut på att putta små bollar ner i hål med hjälp av klubbor. Det spelades på 1600-talet i Nederländerna. Termen golf tros komma från det germanska ordet för ”klubba”.

Så står det i svenska Wikipedia om golf, men i engelkspråkiga Wikipedia står det även:

”While the modern game of golf originated in 15th century Scotland, the game’s ancient origins are unclear and therefore debated. Some historians trace the sport back to the Roman game of paganica, in which participants used a bent stick to hit a stuffed leather ball.”

Men det blir värre. Kanske golf uppfanns i Kina:

”The term Chuiwan is of interest. ”Chui” means striking and ”wan” means small ball. This may be the origin of golf, a Chinese game played between the eighth and 14:th centuries. A Ming Dynasty illustration from 1368 shows a member of the Chinese Imperial court swinging what appears to be a golf club at a small ball with the aim of sinking it into a hole.”

De första golfklubbarna

År 1744 grundades världens första golfklubb, ”The Honourable Company of Edinburgh Golfers”. Den första klubben som grundades utanför U.K. var ”The Royal Calcutta Golf Club” i Indien år 1829. I USA grundades den första nordamerikanska golfklubben år 1873, ”The Royal Montreal Golf Club i Kanada”.

Det moderna golfandet utvecklades i Skottland under andra halvan av 1800-talet. Reglerna, banornas utformning började då likna dagens. Sedan 1800-talet har utvecklingen skett språngvis i och med bättre gräsklippare, bättre bollar i gummi istället för guttaperka samt introduktionen av metallskaft under 1920-talet. På 70-talet började metallhuvuden ersätta trähuvuden. Grafitskaft introducerades under 1980-talet.

Re-write: Stig Björne

golf, golfsving, swing, old