Stig Björne

Stig Björne är verkställande direktör för SKB Näringslivsutveckling AB. Företaget ska stimulera näringslivet i Oskarshamn och Östhammar kommun genom att bidra till att utveckla nya och befintliga företag i kommunerna. Säte i Stockholm.

David Beckhams best goals

David Beckham på Wikipedia. Bild på Beckham Wikimedia Commons … [Read more...]