Golfens ursprung kan vara Kina

Folksporten golf handlar om att slå en boll med olika klubbor från en utslagsplats kallad ”tee” till och ner i ett hål. Hålet är beläget på en särskilt preparerad gräsyta kallad ”green”. Golf utövas både individuellt och i lag. Golf anses vara en skotsk uppfinning, men kineserna spelade något som kan vara golf långt innan skottarna. Spelet omnämns i två lagar från 1400-talet i Skottland. Lagarna förbjuder nämligen att folk spelar något som kallades ”gowf”. Forskare hävdar dock att det hänvisar till ett annat spel som påminner om landhockey. Det gick ut på att putta små bollar ner i hål med hjälp av klubbor.

Läs mer

golf, golfsving, swing, old

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB. Stig Björne är idag VD för SKB Näringslivsutveckling.