Golfförbundet: golf toppen för folkhälsan – sänk skatten för golfare!

Svenska GolfförbundetFå idrotter kan göra lika stora under för hälsan som golf och nu föreslår Svenska Golfförbundet att friskvårdsbidraget skrotas och istället ersätts med ett individuellt skatteavdrag. I dag exkluderas dock golf ur friskvårdsbidraget. 

Ett antal studier har visat att golf förlänger livet. Ändå innefattar inte friskvårdsbidraget sporten, något som man från golfförbundets sida har arbetat med att förändra i många år. Golf är en typ av lågintensiv träning som är skonsam och jättebra, det är varierande pulsträning som samtidigt inte driver upp pulsen, säger Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.

Under politikerveckan på årets Almedalsfestival på Gotland bjöd Svenska Golfförbundet in inflytelserika personer för att lägga fram ett förslag där det traditionella friskvårdsbidraget slopas och ersätts med ett individuellt skatteavdrag, skriver Golf.se. Det kommer att leda att bidraget kommer fler till nytta och att fler faktiskt motionerar.

”Vi har haft ett litet slutet möte med särskilt inbjudna personer från olika politiska partier. Det var bland andra några riksdagsmän, en sakkunnig och en läkare. Från det ena perspektivet var syftet att diskutera de fakta och rön som finna om golfen, sen ville vi även prata om vårt alternativ till dagens friskvårdsbidrag”, säger Gunnar Håkansson.

”Det togs emot med stor nyfikenhet. Som förespråkare är det ju alltid lätt att säga att något är intressant, men jag tycker att det togs emot med genuin nyfikenhet. Men politiker säger ju alltid att ”det ska vi titta på och utreda”, och det var ungefär vad dem sade idag också”, säger han.

Enligt Svenska Golfförbundets undersökning har endast 40% tillgång till friskvårdsbidraget och det ställs inga egentliga krav på att den som utnyttjar bidraget faktiskt motionerar.

Golfförbundet föreslår att man ska avveckla friskvårdsersättningen och ersätta den med ett individuellt avdrag. Ungefär på samma sätt som man gör rut- och rotavdrag ska man kunna göra avdrag för motion.

Re-write: Stig Björne


FAKTA

Svenska Golfförbundet är ett idrottsförbund för golfsporten i Sverige, grundat 1904. Det har ett samlat ansvar för golfens utövande och utveckling i Sverige. Det är en sammanslutning av landets 484 golfklubbar, som i sin tur har organiserat sig i 21 distriktsförbund. Med cirka 500 000 medlemmar är golfen Sveriges största individuella idrott.

Svenska Golfförbundet (SGF) består av svenska golfklubbar som bedriver golf som idrottslig verksamhet enligt Riksidrottsförbundets stadgar. SGFs huvuduppgift är att utveckla och administrera sporten för medlemmarna, vilket innebär utbildning av ledare och instruktörer, arrangera rikstäckande tävlingar, nominera amatörlandslag samt utveckla ungdomsverksamheten. SGF är även ansvarigt golfreglerna samt slope- och handicapsystemet.

Golfspelet fick en trevande start i Sverige. 1888 öppnades den första svenska golfbanan med hjälp av två bröder, Edvard och Robert Sager, som blivit intresserade av golf under studieåren i England.

Hemma på godset Ryfors, ett par mil väster om Jönköping, byggde bröderna först sex hål och lite senare, ytterligare tre med fyrkantiga greener. Banan var endast öppen för familjen och för deras gäster.

Utvecklingen saknar motsvarighet i världen och Sverige är också ett av de mest golftäta länderna. Inom EU är det bara England som i absoluta tal har fler golfare.

Mycket av golfens utveckling i vårt land och utomlands har genom åren skildrats i Svensk Golf, som sedan 1964 ägs och ges ut av SGF.

Källa: Wikipedia, Svenska Golfförbundet

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB. Stig Björne är idag VD för SKB Näringslivsutveckling.